URBANPIXX

Powered by WebRing.


Welkom op Urbanpixx ...

Op deze website kan je kennis maken met de "stille getuigen" uit ons verleden ...

Een reis langs gebouwen en plaatsen die ooit belangrijk waren maar die nu nog slechts flarden vertellen van

hun eens rijke verleden.

 

Welcome to Urbanpixx ...

On this website you can get a glimps at the "silent witnesses" of our past ...

A journey through buildings and places that used to be important but now only reveal fragments

of their rich history.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contact : jo.stoop@gmail.com