HBO5   Verpleegkunde   

Module IV (januari -juni 2017)

Sociale Vorming


Home
Demografie
Artikel Westerdorp
Artikel vergrijzing versnelt, ...
4 dimensies van mens
Theorie
Studiedag 1
Praktisch
Keuze workshop
Groepsindeling
Opdracht
Vervangingstaak
Interview
MS
Studiedag 2
Praktisch
Opdracht
Keuze workshop
Indeling workshop
Vervangingstaak
Tekst vervangingstaak
Bijlagen
Extra tips lay-out
Tips om tijdig aanwezig te zijn
Sjabloon taak 1
Goed e-mailverkeer
Literatuur
Sprakeloos
Veronika besluit te sterven
Website laatst gewijzigd op
1 februari 2017
Deze website is bedoeld voor de HBO5-studenten uit de IV-module.
Op deze website kunnen zij
zowel de leerstof van het vak sociale vorming lezen
als informatie over de studiedagen
die gelinkt is met het vak.
Al de informatie die op deze website is vermeld is een aanvulling van de moduleleidraad.
In het vak Sociale Vorming krijgt de student meer inzicht in de leefwereld van de zorgvrager.

In de eerste plaats gaan we na wie de zorgvrager is. Wie zijn de zorgvragers in onze samenleving? Wie is de doelgroep van de verpleegkundigen? Welke ziektebeelden komen vaak voor? Hoe zal het evolueren?
Om een antwoord te geven op deze vragen kijken we enerzijds naar de huidige bevolkingssamenstelling en anderzijds hoe deze zal evolueren in de toekomst. Deze les wordt gegeven tijdens het onderdeel "Demografie".

In het tweede deel proberen we de individuele zorgvrager beter te begrijpen. Het is immers de betrachting van de zorgverleners om "zorg op maat" te geven. De centrale vraag in dit deel is: wat verlangt de zorgvrager van de zorgverlener? Waarmee dient de verpleegkundige rekening te houden als zij/hij een aangepaste zorg wenst te bieden?
Dit theoretisch deel wordt aangevuld met 3 studiedagen.
Op de website is deze informatie vermeld onder de titel "4 aspecten van mens"

Tenslotte wordt in het vak sociale vorming geleerd hoe je op een correcte manier communiceert via e-mail.
De student die zich verder wil verdiepen in de leerstof kan de lijst met interessante literatuur en films raadplegen.
Dit is opgenomen in de bijlagen.

Elke student dient a.h.v. een toets (demografie) en taken (verwerking studiedagen) aan te tonen dat de beoogde doelstellingen bereikt zijn voor hem/haar. Bij afwezigheid wordt een vervangingstaak gemaakt. Elke student maakt tegen de afgesproken data 3 (vervangings)taken. Naast de verwerking van de leerstof is ook de manier van communiceren een onderdeel van de evaluatie. De concrete afspraken worden in de lessen vermeld en opgenomen in de volgende pagina's.

H.I.V.S.E.T.
Hoger Instituut voor Verpleegkunde
Ste Elisabeth Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 TURNHOUT
www.hivset.be