HERADEMING

Tijdschrift  voor Spiritualiteit en Mystiek

Herademing beginpagina
Inhoud eerdere nummers
Eerdere thema's van Herademing
Achtergrond van Herademing
Media over Herademing
Losse nummers
Redactieleden
Abonneren
Contact
Links


Herademing

Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek

             24e jaargang, nummer 93, september 2016

             Jaarthema: Pelgrimage

 

   

Die mij tegenkomt  

 

 

 

 

 

 

Van de redactie

 

Die mij tegenkomt

We zijn als een pelgrim onderweg. Je loopt je weg afgezonderd en in een eigen tempo, tegelijkertijd volg je een gemeenschappelijk spoor. Daardoor ontstaan er onderweg verbanden tussen pelgrims onderling en met anderen die ons tegenkomen.

Wanneer kaart, kompas, ervaring en richtingsgevoel niet meer helpen, hebben we de hulp van anderen nodig. Soms loopt de weg dood, soms is de weg niet meer te onderscheiden, soms zijn er zoveel wegen dat we er niet meer uit komen. Goede raad is dan een kostbaar geschenk. In een dergelijke situatie kan iemand je tegemoet komen. Een boer op de akker maakt met krachtige gebaren duidelijk waar je heen moet. Een vrouw die in de achtertuin de was ophangt, vertelt je dat het om de volgende zijweg gaat. De vrouw die de kapel bewaakt tegen indringers blijkt ongemerkt op de achterste bank te zitten. Zij nodigt je uit voor koffie en koek en wijst je de weg.

Wij komen niet aan zonder hulp van anderen. We zijn op hun goede wil en op hun bereidheid aangewezen. Dit ervaren we onderweg. Het zet ons terug op onze echte plaats: een mens als anderen en tussen anderen. Het geeft de kans om te doorleven dat we vreemdelingen zijn in een vreemd land.

Elke etappe op onze levensweg vraagt om hulp en begeleiding; ze heeft haar eigen vorm van afhankelijkheid en haar eigen vormen van weerstand daartegen. Het leren aanvaarden van hulp is op zichzelf al een weg. Wanneer we zover zijn dat we begeleiding kunnen vragen, hopen we op twee dingen: dat de anderen ons werkelijk iets te bieden hebben en dat zij dat doen in een werkelijke relatie. Reisgenoten onderweg.

Kitty Bouwman

 

JAARTHEMA

Pelgrimeren als geestelijke weg

Pelgrimage is van alle tijden. Al vele eeuwen gaan mensen op weg. Het zit mensen blijkbaar in het bloed. Van tijd tot tijd komen we ze tegen. Mannen en vrouwen die naar Santiago de Compostela wandelen of fietsen, die een wandeling dichter bij huis maken, alleen of in een groep. Wandelen is verbonden met de weg van de pelgrim en geeft de ziel de kans zich te melden. De ziel ‘gaat immers te voet’.

Kitty Bouwman

 

Nooit meer zonder reisgenoot

In de Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie gaan deelnemers een jaar lang hun weg naar binnen. Ze maken kennis met verschillende meditatievormen en leren een groep te begeleiden. Wat betekent het om elkaar in zo’n groep tot reisgenoot te zijn?

Mirjam Dirkx

 

Reizen zonder vluchten

Als pelgrim in Palestina en Spanje ontdekte Janneke Stegeman al wandelend hoe een pelgrim zich van een toerist onderscheidt. Pelgrims kunnen werelden bij elkaar brengen: onze behoefte aan ruimte om op adem te komen, en onze behoefte om betrokken te zijn bij de wereld.

Janneke Stegeman

 

Bloggend onderweg met zuster Marianne

‘Psalm 85 is mij heel dierbaar. Het gaat daar over de pelgrimsweg in het hart. Zusters clarissen moeten als pelgrims en vreemdelingen door het leven gaan, zegt Clara, onze stichteres. Vreemd voor iemand die zo weinig buiten is geweest en het grootste deel van haar leven achter tralies zat. Dat beeld is een spiegel voor mijn eigen leven. Clarissen zitten niet meer achter tralies en gaan tegenwoordig veel meer naar buiten, in deze streken althans. Maar je hele leven is een uittrekken, het gaan over een weg, waar je bij je geboorte op bent gezet. Dat heb je niet in de hand. Waar je geboren wordt, wie je ouders zijn, wie je tegenkomt in je leven, het is allemaal heel bepalend voor de weg die jou op je bestemming moet brengen.’

Hélène Leijendekkers

 

Handreiking

Groeien in verbondenheid

In het sprookje van De kleine prins vertelt Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) dat je alleen met je hart goed kunt zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Hoe kunnen we met dit geheim in contact komen? Wat is de betekenis van de ander om anders te leren zien? In het verhaal van de kleine prins is de vos deze ander.

Kitty Bouwman

 

Bronnen van spiritualiteit

Zwerver of toch een pelgrim?

‘Door Gods genade ben ik een christen, naar mijn daden een groot zondaar en uit roeping een dakloze zwerver van eenvoudige afkomst, die van plaats naar plaats trekt. Mijn aardse goederen zijn een rugzak met wat droog brood, en een bijbel, die ik in een borstzak draag. Dat is alles.’

Niet lang na de Krimoorlog (1853) werd onder de titel ‘De ware verhalen van een pelgrim aan zijn geestelijke vader’ het verhaal van een pelgrim opgetekend door een anonieme Rus. Door de vorm van de ik-verteller werd iets autobiografisch gesuggereerd, maar zeker was dat niet. ‘Echt gebeurd’ hoeft ook geen voorwaarde te zijn voor een goed verhaal. Recent onderzoek echter heeft definitief de naam van de auteur en zijn levensloop aan het licht gebracht. De eenvoudige vroomheid en optimistische toon maakten het boek in Rusland tot een klassieker. Later brak het boek ook door bij liefhebbers in het Westen.

Wim Reedijk

 

Zusters op de geestelijke weg

Toen bleek dat Ans van Keulen ongeneeslijk ziek was, kreeg ze een sterke behoefte om te schrijven over wat de negenveertig jaar van haar leven haar gebracht hadden aan spirituele rijkdom. Barbara Zwaan was een van degenen die haar hielpen met haar boek De Onderstroom. Tussen hen bestond een spirituele vriendschap in de zin van een ‘zeldzaam wonder’, zoals Simone Weil een dergelijke genegenheid duidt: een ‘weergaloze weldaad’, ‘een levensbron, niet metaforisch, maar letterlijk’.

Barbara Zwaan

 

 ‘Doe als Christophorus: ga op weg en geef niet op’

Van lieverlee is de figuur van Christophorus de patroonheilige geworden van onder andere reizigers en wandelaars. De Haarlemse neerlandicus Kees de Heer verzamelt al lange tijd verhalen over en afbeeldingen van Christophorus. Een verslag van zijn persoonlijke fascinatie voor deze ‘voorbeeldige’ figuur, opgetekend door Arno Fafié.

Arno Fafié

 

Leren ontvangen, stap na stap

Op een van haar tochten ontmoette redactielid Margreet Meijer Anne-Marie Reimert, ‘beroepspelgrim’ en procesbegeleider. Na een gezamenlijk optrekken van enkele uren op het lijfelijke pad van toen, treffen zij elkaar weer, nu in gesprek over het innerlijke pad.

‘Enorme twijfel over de haalbaarheid van de tocht overviel me. Ik zat daar alleen, ver van de bewoonde wereld en kon niet meer verder. In mij schreeuwde het om toe te geven aan het gevoel dat ik niet meer kon. Het liefst wilde ik gered worden door een ander, maar er was geen kans dat er nog iemand langs zou komen.’

Margreet Meijer

 

Volgende nummers

 

Jaarthema 2016

Pelgrimage

 

  

December 2016

Bestemming

 

 

 

 

 

 

 

Wat is thuis?

Maria ter Steeg

 

God luistert ons tevoorschijn

Bert Bakker

 

Thuiskomen bij de bron

Fieke Klaver