HERADEMING

Tijdschrift  voor Spiritualiteit en Mystiek

Herademing beginpagina
Inhoud eerdere nummers
Eerdere thema's van Herademing
Achtergrond van Herademing
Media over Herademing
Losse nummers
Redactieleden
Abonneren
Contact
Links


Herademing

Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek

             24e jaargang, nummer 94, december 2016

             Jaarthema: Pelgrimage

  
Bestemming

Van de redactie

 

Aankomen

Met dit vierde en laatste nummer over pelgrimage belichten we het laatste stuk van elke pelgrimstocht: de bestemming.

Het lijkt er op dat er voor ons hedendaagse mensen enkel nog bestemmingen zijn. Tochten zijn er nauwelijks meer. Als we het vliegtuig naar Compostella nemen, zijn we twee uur later op de bestemming. We kunnen overal in de wereld komen binnen enkele uren. Maar degenen die een pelgrimstocht maken, getuigen unaniem dat de weg zelf de belangrijkste ervaring is: het wegtrekken, de ballast achter je laten, de confrontatie met jezelf en de transformatie, de ontmoeting met reisgenoten onderweg en het aankomen op je bestemming.

Het aankomen is een gebeuren op zichzelf. Het is voorbereid door onze pelgrimstocht die in de richting voert naar de stad met haar torens die steeds groter en groter worden. En dan ineens is er de kathedraal met de geopende poorten en de gedempte stilte.

Het aankomen is de poort doorgaan en zeggen: ‘Hier ben ik.’ Het is een binnengaan in een heiligdom. Binnengetreden ervaren we dat deze heilige ruimte ons ontvangt en voor een moment alles van ons overneemt.

Over de aankomst lezen we in het kerstverhaal. Daarin wordt verteld over de wijzen die op reis gaan om de pasgeboren koning te vinden. Als de ster blijft stilstaan, gaan ze de stal binnen en worden vervuld met zeer grote vreugde bij het zien van het kind. Nadat ze het kind geëerd hebben, bieden ze hem hun geschenken aan.

Ik wens u een goede aankomst.

Kitty Bouwman

 

Pelgrimeren als geestelijke weg

Pelgrimage is van alle tijden. Al vele eeuwen gaan mensen op weg. Het zit mensen blijkbaar in het bloed. Van tijd tot tijd komen we ze tegen. Mannen en vrouwen die naar Santiago de Compostela wandelen of fietsen, die een wandeling dichter bij huis maken, alleen of in een groep. Wandelen is verbonden met de weg van de pelgrim en geeft de ziel de kans zich te melden. De ziel ‘gaat immers te voet’.

Kitty Bouwman

 

THUISKOMEN

Komen we ooit ergens aan?

Maria ter Steeg

Deze jaargang van Herademing heeft laten zien dat reizen meer is dan tijdverlies. Er is geschreven over motieven om te vertrekken, het vinden van reisgenoten, de weg naar buiten en naar binnen. De vraag is nu of we ook ergens aankomen, en waar dan. Hoe verhoudt de bestemming zich tot het onderweg zijn? Is de bestemming eigenlijk wel zo belangrijk?

 

RICHTING

‘Gaan waar de Stem mij brengt’

Interview met Ricky Rieter

Margreet Meijer

‘In mij is een diep verlangen om al gaande inzicht te krijgen in het leven, in mijzelf, in de bedoeling en de bestemming van het leven. Maar tegelijkertijd leer ik steeds meer het raadsel het raadsel te laten en weet ik dat het goed is zoals het is.’

Ricky Rieter woont in Megen waar ze dagelijks de getijden meebidt met de zusters clarissen. In 1997 kwam haar boek uit over haar pelgrimservaringen, Pelgrimeren – lopend stilstaan. Spiritualiteit van een pelgrim. Ruim negentien jaar begeleidt zij de franciscaanse stille retraites, waar de deelnemers uitgenodigd worden in stilte de weg naar binnen te gaan.

 

ROUTE

Oefening voor de levensweg

Leen van den Herik

Toen ik op verzoek van een theater in mijn woonplaats Gorinchem een kleine voorstelling mocht schrijven over mijn pelgrimage naar Santiago, deed ik al schrijvend een merkwaardige ontdekking. Dertien jaar na dato werd mij pas duidelijk wat de pelgrimage met mij had gedaan. Een persoonlijk verslag.

 

EEUWIGHEID

De overkant

Joke van der Knaap-van den Eerenbeemt

Veel mensen worstelen met de vraag: ‘Is er wel een overkant, is er een voortbestaan na onze onvermijdelijke dood?’ Een lange speurtocht aan de hand van teksten die boven overlijdensberichten staan gaven mij veel te denken.

 

HANDREIKING

De Handreiking diept een Herademing-thema praktisch uit in spirituele oefeningen voor eigen gebruik of voor het werken met groepen.

 

Je bestemming vinden

Wim Reedijk

De bestemming is de plek waarnaar je op weg was, het eind- en hoogtepunt van de pelgrimsreis. Eenmaal aangekomen ervaar je grote opluchting en trots. Je hebt het toch maar geflikt! De wetenschap dat je de ontberingen en tegenslagen het hoofd geboden hebt en je pelgrimstocht volbracht hebt, maakt vreugde en dankbaarheid los die met geen woorden te beschrijven zijn. Toch willen we dat in deze handreiking doen door enkele leesoefeningen en een schrijfopdracht waarin we onze ervaringen met elkaar kunnen delen. Naast vreugde mogen we ook de weemoed noemen en alle andere lessen die het bereiken van de eindstreep ons bracht.

 

SPIEGEL

Utopia als bestemming

Wim Reedijk

Pelgrimages voeren je altijd ver achter je vertrouwde horizon naar daar waar mensen aardiger lijken, warmer, gastvrijer, relaxter dan in eigen land. Reis en eindpunt worden opgehemeld. Bestaat er een hemel op aarde? Thomas More schreef vijfhonderd jaar geleden zijn Utopia.

 

BRONNEN

Deze rubriek belicht een Herademing-thema met een korte tekst of veelzeggend fragment uit de brede christelijke traditie

 

Bestemming in Dante’s ‘Divina Commedia’

Joanne Seldenrath

Een blijspel noemt Dante Alighieri (Florence 1265 – Ravenna 1321) zijn levenswerk La Divina Commedia: een verhaal dat goed afloopt. Hij schrijft het tussen 1307 en 1321 in de vorm van een mystieke reis van zeven dagen, die begint aan de vooravond van Goede Vrijdag in 1300. Zelf is hij in 1302 verbannen en teleurgesteld in de politieke ontwikkelingen van zijn stad en land. De visio dei die aan de basis van zijn werk staat, heeft hem mogelijk hoop gegeven op een ‘andere’ goede afloop.

 

INTERVIEW

Met bestemming Mekka

Arno Fafié

‘Als je het je kunt permitteren, is de hadj één van de mooiste dingen die je in het leven doet’, zegt Erkan Erol, moslim en medewerker in het Haarlemse DOCK-centrum. ‘Je wordt er een beter mens van.’

 

VREDE

Het hemelse Jeruzalem, bestemming van Gods volk

Kitty Bouwman

De kerkleraar Augustinus duidt de woonplaats van God aan als het hemelse Jeruzalem. In zijn werk De stad van God roept deze stad haar bewoners bijeen. Zij vormen een stoet. Op aarde gedragen ze zich als vreemdelingen, want ze leven met hun hart eigenlijk al elders.

 

Volgende nummers

 

  

 Maart 2017

 

 Zintuigen

 

 

 

 

 

 

 

Van toeschouwer naar deelnemer

Jan van der Wolf

 

Seideravond: proeven en smaken

Leon Mok

 

Kunst in de spirituele praktijk

Thom Breukel

 

Pastoraat in doveninstituut St. Michielsgestel

 

juni 2017

Dromen

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

JAARTHEMA